Bezdech Obturacyny

Osoby cierpiące na tą przypadłość w ciągu jednej nocy mogą mieć nawet setki bezdechów, co stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Obturacyjny bezdech senny jest to choroba polegająca na wielokrotnym występowaniu podczas snu epizodów niewystarczającego lub zupełnego braku przepływu powietrza przez drogi oddechowe spowodowanego najczęściej wiotczeniem i opadaniem podniebienia miękkiego oraz języczka. Wtedy następuje zmniejszenie lub zatrzymanie oddechu. Chorobę można rozpoznać, jeśli średnio w każdej godzinie snu pojawi się przynajmniej pięć tego typu zdarzeń trwających nie krócej niż 10 sekund. 

Epizod bezdechu obturacyjnego lub spłycenia oddychania (zmniejszenie amplitudy oddychania o 50%) musi trwać dłużej niż 10 sek. Bezdechom obturacyjnym i spłyceniom oddychania towarzyszy spadek saturacji o 2-4% w porównaniu z saturacją z okresu czuwania. Chorobę rozpoznaje się, gdy ilość epizodów zatrzymania lub spłycenia oddychania przekracza 5 na godzinę.

Dodatkowymi warunkami rozpoznania choroby jest stwierdzenie nadmiernej senności oraz 2 spośród następujących objawów:

 • chrapanie nawykowe, 
 • uczucie dławienia lub duszenia w nocy, 
 • częste wybudzenia w nocy, 
 • upośledzenie koncentracji, 
 • zmęczenie w ciągu dnia.

Głównym i najmniej inwazyjnym sposobem walki z obturacyjnym bezdechem sennym, jest terapia aparatami typu CPAP. Stosowanie podstawowego aparatu CPAP czy też aparatu Auto CPAP znacznie redukuje ilość bezdechów oraz spłyceń oddychania.

Bezdech Centralny oraz oddech Cheyne-Stokes’sa

Drugim Istotnym typem zaburzeń snu są Bezdechy Centralne oraz Oddech Cheyne-Stoke’sa. Są one powodowane przez zaburzenie podstawowych neurologicznych czynności które są odpowiedzialne za prawidłowy oddech. Główną przyczyną mogą być:

 • zaburzenia w pracy serca, 
 • następstwo bezdechów obturacyjnych, 
 • stosowaniem niektórych leków lub innych substancji (np. alkochol, narkotyki).

Bezdech Centralny jest nagłym zatrzymaniem czynności oddechowej (bez obturacji) i nieleczony może prowadzić do ciężkich zaburzeń zdrowia a nawet utraty życia. Stosowanie  aparatów Bilevel i Serwowentyntylatorów redukuje (w znacznej liczbie przypadków), występowanie bezdechów centralnych.

Oddech Cheyne-Stoke’sa jest to patologiczny sposób oddychania, polegający na występowaniu bezdechów, po których pojawia się szybszy i głębszy oddech, a następnie ulega on stopniowemu zwolnieniu i spłyceniu, aż do kolejnego bezdechu. Jest to związane z niewydolnością ośrodka oddechowego.  Używanie aparatów CPAP ma tylko 50% szansę sukcesu przy Bezdechach Centralnych oraz Oddechu Cheney-Stoke’sa. Natomiast u dużej liczby pacjentów korzystanie z aparatów Serwowentylatorów poprawiło znacznie komfort życia.

Jeśli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu chętnie pomożemy : Kontakt

Źródła danych :

 1. http://www.smw.ch/docs/pdfcontent/smw-12425.pdf
 2. American Academy of Sleep Medicine International Classificationof Sleep Disorders. Wyd. 2. Diagnostic and Coding ManualRochester, American Academy Sleep Medicine 2005.
 3. Young T., Palta M., Dempsey J. i wsp.: The occurrence of sleepdisorderedbreathing among middle-aged adults. N. Engl. J. Med.1993; 328: 1230–1235.
 4. Pływaczewski R. Częstość i nasilenie zaburzeń oddychaniaw czasie snu wśród dorosłej populacji prawobrzeżnej Warszawy(praca habilitacyjna 2003 r., Instytut Gruźlicy i Chorób Płucw Warszawie).
 5. The report of an American Academy of Sleep Medicine TaskForce: Sleep related breathing disorders in adults: recommendationsfor syndrome definition and measurement techniques inclinical research. Sleep 1999; 22: 667–689.
 6. Teschler H, Dohring J,WangYM,Berthon-Jones M.Adaptivepressure support servo-ventilation: a novel treatment forCheyne-Stokes respiration in heart failure. Am J Respir CritCare Med. 2001;164(4):614–9.
 7. Krachman SL, D’Alonzo GE, Berger TJ, Eisen HJ. Comparison of Oxygen Therapy With Nasal Continuous Positive Airway Pressure on Cheyne-Stokes Respiration During Sleep inCongestive Heart Failure.Chest. 1999;116;1550–7.
Rate this post
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu