Śmiertelność związana z bezdechem sennym

Wyniki badań przeprowadzonych kilka lat temu wskazują powiązanie bezdechu sennego ze wzmożoną zachorowalnością i śmiertelnością. W badaniu przeprowadzonym na 385 pacjentach[1] stwierdzoną zwiększoną umieralność przy pacjentach gdzie AI (Apnea Index- Stwierdzający ilość bezdechów na godzinę) jest większe niż 20. Przy osobach gdzie AI jest mniejsze niż 20, u tych, które były leczone aparatami CPAP lub przeprowadzono na nich procedurę tracheostomii umieralność drastycznie spadała. W badaniu tym 40% pacjentów zmarło w przeciągu 8 lat od rozpoczęcia testów.

Nadmienić trzeba, że plastyka podniebienia nie miała wpływu na umieralność w przeciwieństwie do leczenia aparatem CPAP. W badaniu tym jedynie 54% pacjentów zapisanych kontynuowało badania, jednakże inne badania potwierdzały podobne wyniki.

W innych badaniach [2]wykazano, że szansa śmiertelności u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym wynosi 4,9 w porównaniu do pacjentów objętych procedurą tracheostomii. Natomiast w kolejnych badaniach [3] zaobserwowano, że śmiertelność wśród pacjentów poniżej 70 lat wynosi 3,33.

Kilka potencjalnych czynników może przyczyniać się do zwiększenia śmiertelności. W badaniu z 1992 roku[4] wykazano, że pacjenci z obturacyjnym bezdechem sennym uczestniczą w większej liczbie wypadków oraz wypadki te są poważniejsze niż u pacjentów bez bezdechu. Badania stwierdzają jednakowo, że bezdech może być przyczyną nadciśnienia oraz chorób układu sercowo-naczyniowego.

Choroby powiązane z obturacyjnym bezdechem sennym:

 • nadciśnienie
 • zaburzenia rytmu serca
 • bradykardia
 • bradykardia zatokowa
 • blok przedsionkowo-komorowy
 • częstoskurcz nadkomorowy
 • migotanie przedsionków
 • częstoskurcz komorowy
 • Dysfunkcja skurczowa lewej komory
 • Zaburzenia funkcji rozkurczowej lewej komory
 • Zastoinowa niewydolność serca
 • Choroba niedokrwienna serca
 • nadciśnienie płucne

[1] He J, Kryger MH, Zorick FJ. Mortality and apnea index in obstructive

sleep apnea: experience in 385 male patients. Chest. 1988;94:9-14.

[2] Partinen M, Jamieson A, Guilleminault C. Long-term outcome for

obstructive sleep apnea syndrome patients. Chest. 1988;94:1200-1204.

[3] Lavie P, Herer P, Peled R, et al. Mortality in sleep apnea patients: a

multivariate analysis of risk factors. Sleep. 1995;18:149-157

[4] Findley LJ, Levinson MP, Bonnie RJ. Driving performance and automobileaccidents in patients with sleep apnea. Clin Chest Med. 1992;13:427-435.

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu